Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

04-03

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 04-01
КОД ДІЯ 00156
НАЗВА ПОСЛУГИ Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ 10 днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ безоплатно

ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1. В разі нового будівництва:
a. Заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1 Порядку;

b. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

1.3 Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

1.4 Проект будівництва (за наявності);

1.5 Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову;

1.6 Копію документу що засвідчує особу (копія паспорта громадянина України, свідоцтво про проживання, ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

1.7 Копія картки ІПН (ідентифікаційний номер фізичної особи);

2. В разі реконструкції:

2.1 Перелік документів визначений п. 1;

2.2 Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування об’єкта нерухомого майна;

3. В разі внесення змін до будівельного паспорту:

a. Перелік документів визначений п. 1 та п. 2;
b. Примірник будівельного паспорту забудови земельної ділянки;