Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 04-03
КОД ДІЯ 00158
НАЗВА ПОСЛУГИ Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ 10 днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

2. Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

3. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

4. Витяг із Державного земельного кадастру;

5. Містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва (за наявності);

6. Копія документа що засвідчує особу (копія паспорту громадянина України, свідоцтво про проживання, ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання) – для фізичних осіб;
Копія установчих документів (статут, статистична довідка, свідоцтво про державну реєстрацію) – для юридичних осіб;

7. Копія картки ІПН (ідентифікаційний номер фізичної особи) – для фізичних осіб;
8. Доручення/довіреність засвідчена в установленому законодавством порядку, якщо заява подається уповноваженою особою;

ПРИМІТКА: В разі внесення змін до містобудівних умов та обмежень до пакету документів додається примірник раніше наданих містобудівних умов та обмежень;