Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 07-13
КОД ДІЯ 00064
НАЗВА ПОСЛУГИ Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (ПАЮ)
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
ОПИС ПОСЛУГИ Державний земельний кадастр – єдина державна система відомостей про землі, розташовані в межах України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Фізичні особи мають право на отримання інформації з Державного земельного кадастру, зокрема, довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).
СТРОК НАДАННЯ 10 робочих днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1 Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

2 Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити