Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 10-69

КОД ДІЯ 01996

НАЗВА ПОСЛУГИ Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

СТРОК НАДАННЯ 30 днів

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Паспорт громадянина України або іншого документа, щопосвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючоїособи або її законного представника;

свідоцтво |про народження о дитини або паспортагромадянина України, що посвідчує особу дитини;

індивідуальна програма реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією  лікувально-профілактичногозакладу;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о, затвердженою наказомМіністерством охорони здоров’я від 14.12.2012 № 110«Прозатвердження форм первинної облікової документації таІнструкцій щодо їх заповнення, що використовуються узакладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974;

документ, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

один з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер обліковоїкартки платника податків дитини, одного з її батьків(законного представника), супроводжуючої особи (неподається фізичними особами, які через свої релігійніпереконання відмовилися від прийняття реєстраційногономера облікової картки платника податків, офіційноповідомили про це відповідний контролюючий орган імають про це відмітку в паспорті громадянина України)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити