Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 06-20

КОД ДІЯ 00234

НАЗВА ПОСЛУГИ Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

СТРОК НАДАННЯ  Протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідн

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ За одерження витягу з Єдиного Д=державного реєстру юридичних осіб – підприємців та громадських формувань в паперовій формісправляється плата в розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати.
За одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в еклектроній формі справляється плата в розмірі 75 відсотків плати, встановленої за надання витягу в паперовій формі.
Плата справляєтьсяу відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подається запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб – підприємців та громадських формувань. та округлюється до найближчих 10 гривень

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016
№ 1657/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969);
документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.
У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання