Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 12-06

КОД ДІЯ 00743

НАЗВА ПОСЛУГИ             Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ         Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

СТРОК НАДАННЯ            Протягом 1 робочого дня, у разі необхідності проведення додаткових перевірок до 5 робочих днів

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ    Платно: 219,00 гривень (ціна може змінюватись за рахунок бланку)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ

Для фізичних осіб незалежно від зареєстрованого місця проживання.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1. Заява встановленого зразка.
2. Паспорт громадянина України (ID – паспорт надається разом з витягом з ЄДР або довідкою про реєстрецію місця проживання (додаток 13) (копія).
Для іноземців – документ, який дає право на проживання в Україні (посвідка у формі картки надається разом з витягом з ЄДР або довідкою про реєстрацію місця проживання (додаток 13) (копія).
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності в базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (копія).
4. Посвідчення водія.
5. Медична довідка щодо придатності до керування
транспортним засобом встановленого зразка.
6. Документ про заміну особистих даних (прізвище, ім’я та по батькові) – у разі їх заміни (копія).
7. Платіжний документ (квитанція), яка засвідчує оплату за бланкову продукцію.
Примітка: копії звіряються з оригіналами.