Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

 

КОД 10-14
КОД ДІЯ 01981
НАЗВА ПОСЛУГИ Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ Розгляддокументів та наданнядозволу проводиться протягом 30 днів з дня поданняповного пакету документів (строк може бути продовжено для розглядупитання на засіданніопікунської ради при органіопіки та піклування)

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  безоплатно

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Заява опікуна недієздатної особи до районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (органу опіки та піклування) про отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором (далі – дозвіл);

заява про згоду особи прийняти в управління нерухоме майно або майно, яке потребує постійного управління, власником якого є недієздатна особа;

копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;

копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

копії паспортів опікуна, недієздатної особи та особи, на укладення договору з якою надається дозвіл;

згода інших опікунів недієздатної особи (за наявності інших опікунів);

копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності недієздатної особи на нерухоме майно;

установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності);

згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, на отримання дозволу;

документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);

документ про оціночнувартість майна, власникомякого є недієздатна особа;

довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити