Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 10-51

КОД ДІЯ 00230

НАЗВА ПОСЛУГИ Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

СТРОК НАДАННЯ Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу, що видає посвідчення

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської катастрофи категорії 2 або 3;
довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
експертний висновок міжвідомчої експертної
комісії / військово-лікарської комісії, що діє у системі МВС, СБУ, Міноборони щодо захворювання пов’язаного з роботами / службою по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 2 або 3, або серії „Г”, або серії „Д”;
довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;
експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
довідка, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видана відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;
висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт;
довідка МСЕК.
Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо;
довідка МСЕК.
Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 3:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтверджена первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);
архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі потреби довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.
Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
довідка, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, видана відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;
військовий квиток (за необхідністю);
завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю).
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 551 (далі – додатки) № 3 або № 4 ).
Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок захворювання з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною, акт за формою Н1 або акт державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію).
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6).
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
довідка встановленого зразка (додаток № 7).
Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:
заява;
паспорт матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;
свідоцтво про народження дитини;
довідка про реєстрацію / місця
проживання / перебування дитини;
довідка встановленого зразка (додатки № 8–10).
Для видачі вкладки до посвідчення дитини з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи серії Д:
заява;
довідка про реєстрацію / місця
проживання / перебування дитини;
копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії „Д”
експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Для видачі посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:
заява;
паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу;
посвідчення відповідної категорії померлого громадянина;
свідоцтво про одруження;
свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);
експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити