Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

 

КОД 10-92

КОД ДІЯ 00105

НАЗВА ПОСЛУГИ Призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера,загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забеспечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересівдержави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ   Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

ОПИС ПОСЛУГИ  У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади представницькому органу місцевого самоврядування необхідно отримати дублікат документа. Рішення про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади приймає територіальний орган Міністерства юстиції України, що здійснював державну реєстрацію статуту.

СТРОК НАДАННЯ    30 календарних днів

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ      Безоплатно

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Заява кожного заявника, якщо в загиблого залишилася
малолітня чи неповнолітня дитина, – заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник.
До заяви додаються копії:
– свідоцтва про смерть волонтера;
– свідоцтва про народження волонтера – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
– свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
– сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
– свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
– документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – дляфізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, – одного з батьків або опікунів чи піклувальників;
– рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);
– рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), – для виплати допомоги особі, яка не
була членом сім’ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.

2) довідка судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України;
3) свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, який перебуває безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, про надання волонтером волонтерської допомоги;
4) інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити