Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 10-39

КОД ДІЯ 00170

НАЗВА ПОСЛУГИ Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

СТРОК НАДАННЯ Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Для призначення компенсації та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їхнім батькам подається:
заява, за формою затвердженою Мінсоцполітики;
копія свідоцтва про народження;
копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (посвідчення серії Д), дитини з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення дитини з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи);
копія паспорта батька та / або матері;
копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджує статус батька
та / або матері, віднесених до категорій 1, 2 та 3, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);
копія довідки про присвоєння батьку та / або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплати грошової компенсації батькам потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які не харчуються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, додатково подаються:
довідка з закладу освіти про те, що дитина не відвідувала заклад освіти протягом відповідного періоду (за необхідності);
довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі закладу освіти (за необхідності);
довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання (за необхідності);
довідка про те, що в закладі освіти відсутні умови для харчування дітей (за необхідності);
довідка про те, що у закладі освіти не забезпечено безоплатне харчування дітей (за необхідності);
довідка про те, що у закладі освіти організовано освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання (на період карантину, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами).

Для призначення та виплати щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, додатково подаються:
копія свідоцтва про смерть особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері;
експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
копія посвідчення померлої особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити