Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 10-64

КОД ДІЯ 01405

НАЗВА ПОСЛУГИ Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

СТРОК НАДАННЯ Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення патронатний вихователь пред’являє паспорт (отримання) громадянина України, паспорт іноземця або посвідку на постійне місце проживання або інший документ, щопосвідчує особу, за технічної можливості паспорт громадянина України у з вигляді з відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, а також інформаціїпро місце проживання (за наявності), що подаютьсязасобами Єдиного державного веб-порталу електроннихпослуг (далі – Портал Дія), та подає:

1) заяву про призначення соціальної допомоги грошового забезпечення із зо зазначенням | реквізитів особових рахунків, відкритих у банківській установі; та влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

2) довідку з місця навчання про розмір стипендії дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя;

3) копії таких документів:

наказу служби у справах дітей про передачу дитини до

сім’ї патронатного вихователя; електронну копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що за технічної можливості подається засобами Порталу Дія (крім іноземців та осіб без громадянства);

договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя (далі –

договір про умови запровадження патронату);

акта про факт передачі дитини до сім’ї патронатного вихователя;

свідоцтва про народження дитини (у разі наявності) або за технічної можливості електронну копію відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, щоподається засобами Порталу Дія (для дітей з інвалідністю,дітей віком до трьох років, які належать до групи ризикущодо отримання інвалідності), або інший документ, щопосвідчує особу;

виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії абВідвідати сайто медичного висновку лікарсько- консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю. виданої в порядку, установленому МОЗ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити