Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 03-06
КОД ДІЯ 00275
НАЗВА ПОСЛУГИ Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електроним носієм вперше особі, яка зветрається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ 20 робочих днів (У разі проведення процедури встановлення особи строк розгляду заяви-анкети може бути продовжений до двох місяців)
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
Заява- анкета
Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави
Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України, або довідка про реєстрацію особи громадянином України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України)
Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб)
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
Документ(и), який містить фотозображення особи
Рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи)
Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності)
Свідоцтва про народження дітей (за наявності)
Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності)
Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності)
Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я)
Письмова заява (довільної форми) (у разі необхідності написання прізвища або / та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах)
Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу (у разі подання заяви-анкети законним представником)
Документ, що посвідчує особу уповноваженої особи (у разі подання заяви-анкети уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу)
Повний перелік документів дивитися в інформаційній картці
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити