Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 10-59
КОД ДІЯ 01262
НАЗВА ПОСЛУГИ “НАДАННЯ СТАТУСУ ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ”
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ    Рішення про надання статусу дитини, яка постраждала

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів приймається суб’єктом надання адміністративної послуги протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви за результатами розгляду комісією з питань захисту прав дитини вищезазначених документів.
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Безоплатно

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

– свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

– документ, що посвідчує особу заявника;

– документ, що підтверджує повноваження законного

представника дитини (у разі коли дитина постійно

проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

-довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо

переміщеної особи або документа, що підтверджує

проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або вищезазначених документів, доказами підтвердження її місця проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту. або атестатпро повну загальну середню освіту, або документ пропрофесійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

За підстав передбачених у пункті 1 також подаються копії:

– заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

– витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

– висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних додій та збройних конфліктів (за | підстав, передбачених у пункті 2) також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем  здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

За підстав, передбачених у пунктах 2-5 також подаються копії:

– заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

– витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною

заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

– висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2).

За підстав, передбачених у пункті 6 також подаються:

– висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах”, зареєстрованим |в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 943/32395;

– копія посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого” (якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740);

– копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджуєзагибель особи в населеному пункті, на території якогоздійснювалася антитерористична операція і заходи іззабезпечення національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації уДонецькій та Луганській областях, або копія документа, щопідтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії.каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті уперіод здійснення антитерористичної операції і заходів іззабезпечення національної безпеки і оборони, відсічі істримування збройної агресії Російської Федерації уДонецькій та Луганській областях, у разі загибелі батьківдитини або одного з них із числа цивільних осіб.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити