Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 05-09

КОД ДІЯ 00047

НАЗВА ПОСЛУГИ Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

СТРОК НАДАННЯ 1 робочий день

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Платно
За отримання інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:
0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в паперовій формі;
0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в електронній формі;
0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав.

ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Заява формується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на підставі поданих документів:

Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається.
Копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).
У разі подання заяви уповноваженою особою така особа, крім документа, що посвідчує її особу, пред’являє оригінал та подає копію документа, що підтверджує її повноваження. У разі подання заяви уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа також подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.
Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав (за бажанням заявника);
Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, визначених законодавством);
Документи, необхідні для відповідної державної реєстрації права власності на нерухоме майно, передбачені статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 41-81 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА