Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД  01-07
КОД ДІЯ 01854
НАЗВА ПОСЛУГИ видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

ОПИС ПОСЛУГИ У разі виникнення підстав для повторного отримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, суб’єкту звернення необхідно звернутися із заявою та необхідними документами безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або подати заяву на отримання зазначеної послуги в електронному вигляді через мережу Інтернет.

СТРОК НАДАННЯ 1 робочий день
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Платно (ержавне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

заява, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) (безпосередньо або надсилається поштовим зв’язком);

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);

документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;

документ, що підтверджує повноваження заявника у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно;

документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою;

Повний перелік документів дивитися в інформаційній картці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити