Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД  01-05
КОД ДІЯ 00868
НАЗВА ПОСЛУГИ державна реєстрація зміни імені
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

ОПИС ПОСЛУГИ У разі якщо особі виповнилось шістнадцять років вона має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я. Для цього їй потрібно звернутися з заявою та відповідним пакетом документів до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем її проживання.

СТРОК НАДАННЯ  90 днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Платно (Державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

до відділу державної реєстрації актів цивільного стану:  особисто або в окремих випадках його представником:

заява про зміну імені, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр);

паспорт громадянина України;

заява батьків (одного з батьків або опікуна чи піклувальника у випадках, передбачених частиною другою статті 295 Цивільного кодексу України (для осіб віком 14-15 років);

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб, у разі перебування у шлюбі;

свідоцтво про розірвання шлюбу, у разі коли шлюб розірвано або рішення суду про розірвання шлюбу чи реквізити такого рішення суду;

свідоцтва про народження дітей, у разі наявності малолітніх або неповнолітніх дітей;

свідоцтво про зміну імені суб’єкта звернення, якщо воно було раніше змінено (за винятком випадків, коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено, а відповідний актовий запис знаходяться у володінні відділу або державних органів, від яких відділ має право його витребувати);

фотокартка;

документ, що підтверджує повноваження представника у разі подання особою заяви про зміну прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було здійснено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена;

письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені (у випадку подання заяви про зміну імені через представника);

документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію зміни імені, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо подані документи складені іноземною мовою.

Повний перелік документів дивитися в інформаційній картці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити