Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД  01-06
КОД ДІЯ 000983
НАЗВА ПОСЛУГИ Державна реєстрація внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

ОПИС ПОСЛУГИ Підставою для внесення змін до актових засобів цивільного стану може бути усиновлення, скасування або визнання усиновлення недійсним, визнання та встановленням факту батьківства, материнства, а також виправлення та доповнення відомостей. Внесення змін до актових засобів цивільного стану, а також поновлення та анулювання, здійснюється відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану.

СТРОК НАДАННЯ 90 днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Платно (державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

заява, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр);

паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства;

документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні;

інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати;

документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою.

Повний перелік документів дивитися в інформаційній картці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити