Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД  01-04
КОД ДІЯ 00032
НАЗВА ПОСЛУГИ Державна реєстрація розірвання шлюбу
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

ОПИС ПОСЛУГИ Державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви про розірвання шлюбу, якщо вона не була відкликана. Порядок розірвання шлюбу здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану та засвідчується свідоцтвом.

СТРОК НАДАННЯ 30  календарних днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Платно

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Нотаріально засвідчена заява про розірвання шлюбу або прирівняна до неї, у разі представництва інтересів одного з подружжя другим з подружжя
Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)
Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
Свідоцтво про шлюб (у разі його наявності)
Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою
Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, постановленого до 27 липня 2010 року, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
Для отримання послуги подаються документи, зазначені у пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8
Рішення суду про розірвання шлюбу, постановлене до набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
Заява про розірвання шлюбу одного з подружжя про визнання за рішенням суду другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
Для отримання послуги подаються документи, зазначені у пунктах 3-8
Копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним або реквізити такого рішення суду

Повний перелік документів дивитися в інформаційній картці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити