Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 02-04
КОД ДІЯ 00039
НАЗВА ПОСЛУГИ Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ 1 день
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Безоплатно

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Заява фізичної особи/законного представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.
Для отримання довідки фізична особа або її законний представник подає:
1.паспорт заявника.
2.свідоцтво про народження дітей.
3.при виникненні необхідності – інші документи
У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу законного представника; документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;