Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 02-01
КОД ДІЯ 00034
НАЗВА ПОСЛУГИ Реєстрація місця проживання
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

ОПИС ПОСЛУГИ Особа, яка знялася з реєстрації в одному місці проживання, має 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися в іншому. Реєстарацію місця проживання можливо здійснити за адресою житла будь-якої форми власності звернувшись до органу реєстрації або через центр надання адміністративних послуг.
СТРОК НАДАННЯ 1 день
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Платна
За реєстрацію місця проживання сплачується адміністративний збір:

– У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку адміністративний збір становить 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року

 – У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку адміністративний збір становить 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Для реєстрації місця проживання/перебування особа або її представник подає:
1.Заява за встановленою формою (додаток 6, 8 до Правил).
2. Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист). Документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця перебування (довідка про звернення за захистом в Україні).
3. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу).
4. Документи, що підтверджують:
право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи (довідка про склад зареєстрованих осіб із зазначенням наймача у разі реєстрації по ордеру).
У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
– право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою, згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Міністерства соціальної політики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
– проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби).
5. Військовий квиток або посвідчення про приписку з наявністю позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
6. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).
У разі подання заяви представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами). Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Повний перелік документів дивитися в інформаційній картці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити