Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД 99-72
КОД ДІЯ 01155
НАЗВА ПОСЛУГИ Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯАтестаційна комісія за результатами державної атестаціїпротягом 10 робочих днів складає акт із висновками щодоприсвоєння закладу відповідної категорії за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 23.05.2016 № 3545 «Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію зпроведення державної атестації| дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”,  зареєстрованим вМіністерстві юстиції України 09.06.2016 за № 834/28964

ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Безоплатно

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Керівник/власник закладу не пізніше ніж за два місяці до початку державної атестації подає атестаційній комісії інформаційно-аналітичну довідку про діяльність закладу за міжатестаційний період, в якій зазначається про стандотримання вимог державних соціальних стандартівоздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і  методичного забезпечення,організації та проведення оздоровчо-виховного процесу,організації дозвілля та медичного обслуговування.

До інформаційно-аналітичної довідки додаються завірені керівником/власником закладу копії:

статуту (положення);

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

документів, що підтверджують право на користування земельною ділянкою або право власності на неї;

штатного розпису;

калькуляції вартості путівки;

виховних та оздоровчих планів і програм, за якими працює заклад