Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД  07-11
КОД ДІЯ   00060
НАЗВА ПОСЛУГИ  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ  Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ   В день реєстрації заяви про надання послуги у структурному територіальному підрозділі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ  Платно
Розмір плати за надання послуги – 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”

ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ

Документи подаються за місцем розташування земельної ділянки (Одеський район Одеської області)

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*
2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)