Центр надання

адміністративних послуг

Фонтанської сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)796-13-80 с.Фонтанка
(048)796-13-71 с.Н.Дофінівка
(048)796-29-72 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД   01-02
КОД ДІЯ  00031
НАЗВА ПОСЛУГИ  Державна реєстрація шлюбу
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ  Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради

ОПИС ПОСЛУГИ Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором.

Реєстрація шлюбу здійснюється за зареєстрованим місцем проживання на території Фонтансської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ   30 днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ Платно
Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.).

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
Заява про державну реєстрацію шлюбу, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Рішення суду про надання права на шлюб або реквізити такого рішення суду (у разі звернення осіб віком від 16 до 18 років)
Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства
Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний), чи реквізити відповідного рішення суду
Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від слати державного мита
Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою.
Повний перелік документів дивитися в інформаційній картці
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

завантажити