Центр надання

адміністративних послуг

Фонтаньскої сільської ради

(048)796-18-64 с.Крижанівка
(048)753-65-94 с.Фонтанка
(094)924-33-71 с.Н.Дофінівка
(048)750-20-79 с.Олександрівка

ОПИС ПОСЛУГИ

КОД   01-03
КОД ДІЯ  00031
НАЗВА ПОСЛУГИ  Державна реєстрація шлюбу
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ  Центр надання адміністративних послуг Фонтанської сільської ради
СТРОК НАДАННЯ   30 днів
ПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ платно
Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 грн.).
Державне мито сплачується через фінансові установи шляхом внесення коштів у готівковій формі до подання відповідної заяви.
Від сплати державного мита звільняються:
– громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
– громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
– громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
– інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
– інваліди I та II групи.

ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ

Незалежно від місця реєстрації (перебування) особи на території України.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

• заява про державну реєстрацію шлюбу (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, – заява, на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та документ, що підтверджує повноваження представника);
• рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб віком 16-17 років);
• паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
• документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);
• документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
• документ, що підтверджує причину скорочення строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку).